Meer foto's volgen nog van de binnenkant, zodat u een indicatie heeft hoe het er uit kan zien.